Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski

Mirosław Bednarski

Kategoria: Redakcja

Absolwent filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Trener w zakresie coachingu i samorozwoju. Tłumacz angielskiego, nauczyciel i wykładowca. Swoją działalność zaczynał jako wolontariusz. Następnie w 2004r. pracował jako redaktor działu kultura gazety Pretext. Autor licznych artykułów z zakresu psychologii, kulturoznawstwa oraz negocjacji. Od 2005r. manager i specjalista do spraw marketingu i kreowania marki. Będąc odpowiedzialnym za kreowanie polityki rozwoju oraz segment HR współpracował m.in. z Ticeps.pl S.A. Zaangażowany w wiele innych projektów NGO w tym Wrocław Europejska Stolica Kultury. Od roku 2008 freelancer  prowadzący szkolenia wewnętrzne z zakresu rekrutacji. W latach 2010 –2013 właściciel i dyrektor Modernclub.pl, organizator kursów i kampanii marketingowych. Od roku 2012 prezes Stowarzyszenia Coachów i Doradców Personalnych. Jako członek Stowarzyszenia współpracował m.in. z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Departamentem Pożytku Publicznego, PKO BP, Netcamp oraz wieloma innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Poszerza swoje doświadczenie prowadząc consulting w zakresie księgowości i zarządzania organizacjami pozarządowymi. Instruktor umiejętności miękkich w komunikacji oraz neurolingwistyki w myśl idei Johna Grindera, oraz językoznawstwa Noama Chomsky’ego. Od roku 2012 posiada uprawnienia mediatora sądowego, negocjator usług B2B. Działacz społeczny, organizator spotkań i wielu przedsięwzięć charytatywnych. Zajmuje się treningiem personalnym, oraz szkoleniami z zakresu negocjacji i wielokanałowej komunikacji społecznej. Członek Grupy Roboczej ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W lipcu 2014 roku powierzono mu funkcję Redaktora Naczelnego regionalnego portalu informacyjnego, którą pełnił do sierpnia 2015. Od września pracuje w samorządzie lokalnym