Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKOBPTrzebiatow

„Szkoła marzeń” to przestrzeń dla wielu emocji, wyobrażeń i nadziei, którymi w ostatnich tygodniach dzielili się uczniowie całej Polski, w tym również nasi ze Szkoły Podstawowej w Modlimowie, biorący udział w konkursie, zorganizowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

 Dzięki ogromnemu zaangażowaniu posła Konstantego Oświęcimskiego, patronującemu całemu przedsięwzięciu, 22 maja sześcioro naszych uczniów, finalistów szczebla regionalnego, wraz z opiekunami, udało się do Warszawy, do Sejmu RP na finał konkursu „Szkoła marzeń”. Pan poseł zorganizował i sfinansował zarówno uroczyste spotkanie po I etapie konkursu, które odbyło się 17 kwietnia w MGOK w Płotach,  jak i wyjazd do Warszawy, za co serdecznie dziękujemy!
Jak podają organizatorzy, do tegorocznego konkursu zgłosiło się 7,5 tys. uczestników, a na etapie okręgowym w jego przeprowadzenie zaangażowało się 91 biur senatorskich i poselskich. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 662 prace zarówno plastyczne, jak i literackie. Jury postanowiło nie wskazywać zwycięzców i przyznać równorzędne nagrody laureatom etapu ogólnopolskiego, a także ponad 20 wyróżnień.
Podczas uroczystości z finalistami spotkali się przedstawiciele Sejmu i Senatu: wicemarszałek Jan Wyrowiński, senator Alicja Chybicka, wiceminister zdrowia Cezary Cieślikowski, wiceminister edukacji narodowej Urszula Augustyn oraz przedstawiciele ambasad Iranu, Łotwy i Słowenii.
Naszym uczniom, poza rodzicami, towarzyszyła pani Elżbieta Marek, która czuwała nad organizacją wyjazdu oraz dokumentowała te niezwykle ważne, pierwsze doświadczenia dzieci związane z miejscem, w którym bije serce polskiej demokracji.
Wyróżnienie za pracę przestrzenną otrzymała Julia Kulon, uczennica klasy I. Gratulujemy Julii i wszystkim uczestnikom konkursu!
eko