Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski

"Czy Gryfice są zainteresowane Powstanie Warszawskim?" To pytanie zadają sobie nie tylko organizatorzy tych uroczystości.

 Starsi mieszkańcy w sposób naturalny zdają się rozumieć sens zachowania pamięci tragicznych wydarzeń Powstania Warszawskiego. Ocena tego zrywu do dziś nie jest jednoznaczna, borykają się z nią kolejne pokolenia i jest raczej oczywiste, że nie rozstrzygniemy jej prędko. W okrągłą 70 rocznicę również w Gryficach niezależne środowiska patriotyczne wraz z lokalnym Ruchem Społecznym Porozumienie Ponad Podziałami, podjęły się zorganizowania uroczystości upamiętniających tamte wydarzenia. Na tą specjalną okazję do Gryfic zaproszono żołnierza AK Waldemara Gałuszkę, weterana walk o wolność Warszawy. Gościem specjalnym będzie również Sylwester Chruszcz członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. 

plan obchodów 1 sierpnia:

Plac Zwycięstwa godzina 16:15:

Główne obchody Pamięci Powstania Warszawskiego 

Przemówi kombatant żołnierz AK , ROAK, WiN Pan Waldemar Gałuszka ps" Szatan" oraz Sylwester Chruszcz członek rady decyzyjnej Ruchu Narodowego 

 

Biblioteka Publiczna 17:20

Spotkanie z kombatantem AK, ROAK i WiN Panem Waldemarem Gałuszką ps " Szatan " pt: "Moja Droga ku Walczącej Warszawie" oraz Sylwestrem Chruszczem członkiem rady decyzyjnej Ruchu Narodowego, który opowie o przedwojennej Młodzieży Wszechpolskiej