26 listopada 2015 roku w GDK, odbyło się spotkanie w trakcie którego Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

W trakcie spotkania specjaliści z poszczególnych dziedzin omówili instrumenty wsparcia. Pan Marcin Szmyt Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego omówił instrumenty wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego. Przedstawił harmonogram naboru wniosków, który dostępny jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Pani Kinga Jacewicz Dyrektor ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie omówiła instrumenty wsparcia na rzecz infrastruktury technicznej, infrastruktury ochrony środowiska i infrastruktury publicznej. Fundusz będzie realizował programy, dedykowane osobom, które planują budowę nowego domu lub docieplenie istniejącego. We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługują Program PROSUMENT, a już niedługo będą obsługiwać Program RYŚ oraz programy na budowę domów pasywnych i energooszczędnych. Na zakończenie spotkania Pani Katarzyna Brzychcy Dyrektor Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy omówiła instrumenty wsparcia na rzecz kapitału społecznego.
Ponadto osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 mogły zasięgnąć opinii od specjalistów zajmujących się oceną wniosków dofinansowanych z UE oraz pracujących w Punkcie Informacji o Funduszach Europejskich. Specjaliści przedstawiali podstawowe kryteria oraz instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków, możliwościach aplikowania na projekty proekologiczne, odnawialne źródła energii.