Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKOBPTrzebiatow

Już po raz dziesiąty odbył się Festiwal Słońca – Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach.

Festiwal Słońca to przede wszystkim promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Uczestnicząc w Przeglądzie osoby te mogły  pokazać swoje umiejętności i możliwości aktorskie,  przełamać tkwiące w nich bariery  oraz zdobyć nowe doświadczenia. To także świetna okazja do pokazania jak ważna jest komunikacja w zespole,  współpraca w grupie a także kontakt z drugim człowiekiem.
Tego wszystkiego nie zabrakło podczas tej imprezy, w trakcie której na scenie Gryfickiego Domu Kultury 22 października w roli aktorów zaprezentowały się niepełnosprawne dzieci, młodzież i dorośli. Ku zaskoczeniu wielu otwarcie Przeglądu rozpoczęło się spektaklem „ONI”, przygotowanym przez pracowników Stowarzyszenia we współpracy z Teatrem „Krzyk” z Maszewa.
Grupy teatralne, których  przedstawienia mogliśmy obejrzeć wystąpiły w dwóch kategoriach: I kategoria – dzieci i młodzież oraz II kategoria – dorośli. Całość została oceniona przez profesjonalne jury w składzie: Violina Janiszewska, Janusz Janiszewski oraz Marek Kościółek. Ogłoszenie wyników  i  wręczenie statuetek oraz  medali odbyło się podczas Uroczystej Gali w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „SUS” w Mrzeżynie. Oczekiwaniu na wyniki towarzyszyły duże emocje.
W I kategorii – dzieci i młodzież:
 I miejsce zajęła  grupa teatralna z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Gryfic za przedstawienie pt.” Żabi król”,           
 II miejsce zajęli aktorzy ze Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Radowa Wielkiego za występ pt.” „Zakon Band”,  
III miejsca otrzymali aktorzy z OREW – Ostromice za przedstawienie „ Z życia wiosny”.

W II kategorii: młodzież i dorośli:
 I miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej z Koszalina za spektakl „ Tacy Sami”,
II miejsca otrzymała grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gryfic za spektakl pt.” Docenisz jak stracisz”,
III miejsce zajął Warsztat ze Stargardu Szczecińskiego za spektakl pt. „Po drugiej stronie lustra”.
Oprócz wyżej wymienionych miejsc jury przyznało 8 nagród specjalnych dla zespołów i aktorów oraz dwie nagrody indywidualne dla najlepszych aktorów: w kategorii I dla grupy z Ostromic oraz w kategorii II dla zespołu z Koszalina.

          Całość spotkania zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce. Po jej zakończeniu  uczestnicy przeglądu wraz z opiekunami udali się na nocleg. Dnia 23 października po śniadaniu w OW SUS aktorzy rozjechali się do swoich placówek.

Współorganizatorami Festiwalu byli: Gryficki Dom Kultury oraz Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „SUS” z Mrzeżyna. Projekt został współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem województwa zachodniopomorskiego.