Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKOBPTrzebiatow
Sesja gminy- zdjęcie

Pieniądze na wypłaty w ZUK, zmiana regulaminu wynagrodzeń nauczycieli, czy nadanie nazwy kolejnej ulicy. To niektóre punkty porządku obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej, co jeszcze działo się podczas niej?

 
XV już sesję Rady Miejskiej w Gryficach poprowadziła tym razem radna Beata Smoleńska, pełniąca w obecnej kadencji funkcję zastępcy przewodniczącego RM. I trzeba przyznać, że w miarę upływu czasu wychodziło Jej to coraz bardziej płynnie i profesjonalnie. Po sprawach regulaminowych, stwierdzeniu, że obrady są prawomocne (na sali było 20 radnych, brakowało radnego Krzysztofa Tokarczyka), Burmistrz Gryfic odczytał sprawozdanie ze swojej pracy w okresie między sesjami. Trzeba przyznać, że wiele się w tym czasie działo - najciekawszym punktem sprawozdania moim zdaniem są rozmowy dotyczące modernizacji drogi wojewódzkiej nr 109 (Płoty-Gryfice-Trzebiatów-Mrzeżyno). Planowane jest utworzenie w jej zakresie ciągu pieszo-rowerowego. Jeśli doszłoby do porozumienia pomiędzy pozostałymi podmiotami współodpowiedzialnymi za ten projekt, to na pewno osób chcących korzystać z takiego ciągu nie trzebaby długo szukać.  
 
Najważniejszym punktem obrad tej sesji Rady Miejskiej zdecydowanie było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Projekt ten był bardzo szeroko omawiany na Komisji Budżetu i Finansów, a echa tych rozmów mogliśmy zauważyć w trakcie sesji. Pojawił się tu problem Zakładu Usług Komunalnych, który nie posiadał wystarczającej ilości środków na wypłacenie wynagrodzeń osobowych swoim pracownikom za wrzesień tego roku. Gdyby Rada nie przydzieliła dodatkowych pieniędzy, to dyrektor zakładu wypłacając je pracownikom, złamałby dyscyplinę finansów publicznych. Zakład początkowo wnioskował o przydzielenie 216 000 zł. Jednakże trwające od jakiegoś czasu rozmowy między burmistrzem Gryfic, kierownictwem zakładu, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów nie zostały jeszcze  zakończone, więc zdecydowano się na doraźne działanie. W trakcie trwania sesji udało ustalić się, że na wypłatę bieżących wynagrodzeń brakuje około 100 000 zł. Takie też pieniądze zostały ostatecznie przesunięte na wypłaty w zakładzie. Co będzie dalej? Należy liczyć na to, że do kolejnej sesji rozmowy zostaną zakończone, a pracownicy nie będą musieli obawiać się o swoje wynagrodzenia. 
 
Ważną uchwałą była również ta, dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice. Zapisy powyższego dokumentu zostały dostosowane do stanowiska Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2009 roku, które stanowiło, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielom jedynie za godziny faktycznie zrealizowane. Dodatkowo, przepisy MEN oraz orzeczenia Sądów Administracyjnych wskazywały, że organ prowadzący szkołę jest delegowany jedynie do ustalania warunków i wypłacania należnych kwot- nie może decydować o tym, kto i kiedy zachowuje prawo do wynagrodzeń, a kiedy je traci. A zapis ten dodatkowo naruszał przepisy Prawa Pracy. Dlatego też  punkt będący niezgodnym z tymi przepisami został wykreślony z regulaminu wynagrodzeń. Jednocześnie nie jest to tak, że w ten sposób odebraliśmy nauczycielom szansę na otrzymywanie wynagrodzeń za opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie rekolekcji- jak można było usłyszeć. To dyrektor szkoły w planie organizacyjnym określa, za jakie dni i godziny nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie. 
 
W kolejnych punktach porządku obrad Rada wyraziła zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce nr 65/31 w obrębie nr 7 miasta Gryfice. Powstała w Gryficach nowa ulica- Dębowa. Nawiązuje ona do przyjętej strategii tworzenia nazw ulic podobnych do siebie w danym rejonie miasta, by łatwiej było wskazać na miejsce, w którym ona się znajduje.  Ulica Dębowa została więc ulokowana na Osiedlu XXX-lecia, tuż obok ulicy Wierzbowej, Lipowej oraz Bukowej. Ostatnią uchwałą było przyjęcie w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radnego Tomasza Kaszleja. W wolnych wnioskach i zapytaniach najważniejszym głosem było zapytanie sołtys Prusinowa odnośnie planów utworzenia nitki gazowej do mieszkańców tej wsi. Być może już za jakiś czas okaże się co w tej materii będzie się działo.
 
Szanowni Państwo, tym krótkim sprawozdaniem z przebiegu sesji chciałbym zacząć opisywanie tego, co się dzieje w Radzie Miejskiej. W końcu niewielu mieszkańców przychodzi na sesje, najwyższa więc pora rozpocząć komunikację z Państwem właśnie za pośrednictwem Internetu. Powinniśmy dążyć do tego, by radni byli w jeszcze większym stopniu Państwa głosem, a nie głosem poszczególnych osób.  Dlatego też mam nadzieję, że z biegiem czasu, właśnie ten sposób przyczyni się do do utworzenia w naszej małej ojczyźnie silnego społeczeństwa obywatelskiego.
 
Paweł Kamiński
Radny Gminy Gryfice

Komentarze  

+7 #7 Paweł_Kamiński 2015-10-13 17:02
I dziękuję Państwu za słowa wsparcia- pokazuje to, że jest zapotrzebowanie na takie relacje i mogą być Państwo pewni, że będę starał się dalej je kontynuować. Co do społeczeństwa obywatelskiego, to wierzę, że naszą wspólną pracą uda się w końcu poprawić coś w tym zakresie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #6 Paweł_Kamiński 2015-10-13 17:01
Cytuję krzysiek:
Miejmy nadzieję , że na tych "drzewiastych "ulicach w przyszłości znajdą się zgodne z ich nazwami drzewa . Choćby po jednym - symbolicznie / choć z tym bukiem może być tam problem ?/

Jest to dobra propozycja- trzeba będzie nad tym się zastanowić, gdyż w sumie dookoła tych ulic są wszędzie działki budowlane i nie ma miejsca wprost wyznaczonego na taki symbol. Ale może gdzieś przy wjeździe na ulicę dałoby się tak zrobić? Zobaczymy! ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #5 Joel 2015-10-11 09:49
Proszę o taką stałą relację z rady. Głos na Pana nie był zmarnowanym.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #4 Fan 2015-10-11 07:20
Cytuję krzysiek:
Miejmy nadzieję , że na tych "drzewiastych "ulicach w przyszłości znajdą się zgodne z ich nazwami drzewa . Choćby po jednym - symbolicznie / choć z tym bukiem może być tam problem ?/

Jeśli burak to tylko gryficki burak. Legenda nigdy nie umrze w naszej pamięci... Bądź zdrów buraku i wracaj do Gryfic bo bez ciebie politycy nie czują nad sobą żadnej kontroli.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #3 krzysiek 2015-10-10 18:02
Miejmy nadzieję , że na tych "drzewiastych "ulicach w przyszłości znajdą się zgodne z ich nazwami drzewa . Choćby po jednym - symbolicznie / choć z tym bukiem może być tam problem ?/
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #2 mieszkanka 2015-10-10 09:36
dzieki panie Pawle za te relacje
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #1 krzysiek 2015-10-09 21:01
Dobrze ,że Pan się stara , ale droga do społeczeństwa obywatelskiego -dłuuuuuuga !
Cytować | Zgłoś administratorowi