Dzięki porozumieniu z Biblioteką Narodową księgozbiór gryfickiej biblioteki znacznie się rozszerzy o najnowsze pozycje. 

Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach podpisała z Biblioteką Narodową umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach „ZAKUPU NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK". Kwota dofinansowania  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  wynosi 25.950,00 zł na zakup publikacji  wydanych w roku 2014, 2015. To pierwsza w historii trwania programu tak wysoka dotacja dla gryfickiej biblioteki.
 MBP w Gryficach