Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKOBPTrzebiatow

Znana ekonomistka prof. dr hab. Aneta Zelek dokonała analizy gospodarczej, silnych i słabych stron naszego powiatu

Podczas I-go Gryfickiego Forum Społeczno - Gospodarczego zorganizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, w dniu 16.10.2014 r., w Hali Widowiskowo - Sportowej Gryf Arena, miało miejsce wiele interesujących wystąpień oraz bardzo ciekawa dyskusja.
Dla mnie jednak najciekawszym wystąpieniem była prezentacja Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek. Znana i ceniona w naszym regionie ekonomistka przedstawiła prezentację pt. "Powiat Gryficki - szanse i dystanse" - dokonując analizy potencjału gospodarczego powiatu gryfickiego.
W swoich wystąpieniach publicznych politycy opcji sprawującej władzę podkreślają swoje osiągnięcia i zasługi dla rozwoju gospodarczego. Politycy opozycyjni natomiast wytykają im błędy i niewykorzystane szanse, często w wybiórczy i wygodny dla siebie sposób. Na wypowiedzi polityków (zarówno opcji rządzącej jak i opozycyjnych) trzeba jednak brać delikatną poprawkę i traktować je z lekkim przymrużeniem oka, jako element gry politycznej.
W tym przypadku natomiast miałem do czynienia z wystąpieniem prawdziwego fachowca w swojej dziedzinie, który naukowymi metodami ocenił silne i słabe strony, potencjału gospodarczego naszego powiatu.
W pierwszej części prezentacji prof. Zelek skupiła się na opisie potencjału naszego powiatu, powierzchniowego - 4,4% powierzchni województwa zachodniopomorskiego oraz ludnościowego - 3,6% ludności województwa. Profesor podkreśliła jako nasz minus dość wysoki poziom migracji ludności z powiatu gryfickiego - 2,41 osób na 1000 mieszkańców wyjeżdża od nas, gdy w skali województwa odsetek ten wynosi zaledwie 0,48. Nie jest natomiast u nas tak źle, jak w powiecie łobeskim gdzie liczba ta wynosi aż 4,07.
Jeśli chodzi o bezrobocie to sytuacja w powiecie gryfickim nie wygląda najlepiej i każdy kto szuka lub szukał pracy dobrze o tym wie. Chociaż mamy u siebie aż 3,6% ludności całego województwa zachodniopomorskiego, to liczba pracujących osób w naszym powiecie to zaledwie 2,6% wszystkich zatrudnionych w skali województwa. Przekłada się to na stosunkowo wysoką stopę bezrobocia, która wynosi u nas 25,4% gdy skali województwa bezrobotnych jest 18,4%. Gorsze od nas są za to np. powiaty choszczeński - 28,5%, łobeski - 29,8 i pyrzycki - 28,5%. Jednak w powiecie myśliborskim stopa bezrobocia wynosi 18,9% i jest to już znacznie lepiej niż u nas.
Słabo wypada również poziom przeciętnego wynagrodzenia w powiecie gryfickim, które wynosi zaledwie 2831,03 zł brutto. Dla porównania w całym województwie wynosi ono 3417,76 zł. Nawet w powiatach o wyższym poziomie bezrobocia jak pow. choszczeński i łobeski wynosi ono odpowiednio 3151,12 zł i 3082,29 zł brutto. W powiecie gryfickim zarobki są więc stosunkowo niskie.
Pozytywnie wypada za to w naszym powiecie ilość podmiotów gospodarczych. W całym województwie zarejestrowanych jest ogółem 217045 firm z czego aż 7570 funkcjonuje w powiecie gryfickim. Liczba ta daje 3,5% wszystkich firm w naszym województwie. Ogólnie w naszym powiecie 1 firma w przeliczeniu na liczbę ludności, przypada na 8,2 osoby. W skali województwa 1 firma przypada natomiast na 7,9 osób. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości mieszkańców naszego powiatu (chociaż mogę się domyślać, że z drugiej strony, z powodu wysokiego bezrobocia osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia próbują zakładać własne jednoosobowe mikrofirmy i w ten sposób jakoś poradzić sobie w życiu).
Jeśli chodzi o strukturę podmiotów gospodarczych nie ma tutaj dla nas wielkiego zaskoczenia. Najwięcej mamy u siebie firm zajmujących się handlem oraz gastronomią i zakwaterowaniem, przy czym ten ostatni sektor jest u nas znacznie bardziej rozwinięty niż w całym województwie. Chodzi tutaj przede wszystkim o nadmorskie położenie naszego powiatu i wynikającą z niego turystyczną specyfikę. Słabiej natomiast niż w cały województwie wypada odsetek firm przemysłowych, co szczególnie martwi, gdyż jak wiemy poziom wynagrodzeń w przemyśle jest znacznie wyższy niż w handlu, gastronomii czy też usługach.
Na zakończenie prezentacji prof. dr hab. Aneta Zelek wyliczyła szanse i dystanse powiatu gryfickiego. Wnioski są następujące:

Do szans zaliczyła:
+ Nasilenie przedsiębiorczości
+ Strukturę sektorową zatrudnienia

Do dystansów zaliczyła natomiast:
− Ujemne saldo migracji
− Słaby potencjał nabywczy ludności
− Skąpe inwestycje w przedsiębiorstwach
− Niebezpieczną strukturę sektorową
− Dominację mikrofirm
− Niski współczynnik zatrudnienia
− Wysoką stopę bezrobocia
− Niskie płace
− Istotne dywergencje rozwojowe

źródło fot.: www.zpsb.pl/

Komentarze  

+5 #11 młody sfrustrowany bezrobotny 2014-11-12 13:19
Już niebawem kreator powiatu i jego giermek otworzą 1000 miejsc pracy za tysiąć złotych na umowach śmieciowych, normalnie raj dla niewolników.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #10 Anita 2014-11-11 10:23
Dno.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #9 Jadwiga 2014-11-09 23:19
z tymi zamianami to będzie jak z siekierką na kijek. Gdzie są te 100 miejsc pracy w nowym szpitalu w Gryficach? Tak się nasi politycy zabierają za tworzenie miejsc pracy? Niech nas niebo ma w swojej opiece jeśli dalej tak będą rządzić.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #8 Rambo 2014-11-05 22:09
Jest okazja akurat zmienić wójta Maksymilian. Może będą inwestorzy i praca po zmianie zamiast zasiłków? :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #7 Maksymilian 2014-11-05 21:02
Cytuję Redakcja:
Niczego nie zabrakło, tylko nie chciałem pisać artykułu "tasiemca", analizującego każdy detal prezentacji. Taka forma tekstu nie jest przystępna dla czytelników. Skupiłem się na ogólnej sytuacji oraz silnych i słabych stronach powiatu gryfickiego. Tak więc Spartakusie, niczego nie miałem zamiaru ukrywać i na dowód tego podaję informacje o wydatkach gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o których wspomniałeś:
1. Rewal - 7061
2. Brojce - 3828,8
3. Karnice - 3456,1
4. Płoty - 3313,5
5. Trzebiatów - 3068,3
6. Gryfice - 2665,3

Nie mam pojęcia gdzie w Brojcach widać te wydatki?, chyba na zasiłki...
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #6 Redakcja 2014-11-05 19:35
Niczego nie zabrakło, tylko nie chciałem pisać artykułu "tasiemca", analizującego każdy detal prezentacji. Taka forma tekstu nie jest przystępna dla czytelników. Skupiłem się na ogólnej sytuacji oraz silnych i słabych stronach powiatu gryfickiego. Tak więc Spartakusie, niczego nie miałem zamiaru ukrywać i na dowód tego podaję informacje o wydatkach gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, o których wspomniałeś:
1. Rewal - 7061
2. Brojce - 3828,8
3. Karnice - 3456,1
4. Płoty - 3313,5
5. Trzebiatów - 3068,3
6. Gryfice - 2665,3
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #5 Spartakus 2014-11-05 13:23
szkoda ze zabraklo informacji o tym ze w gminie Gryfice wydaje sie najmniej w przeliczeniu na miszkanca ze wszystkich gmin w powiecie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #4 Ewa 2014-11-05 08:24
Szalu u nas nie będzie jeśli jesteśmy między młotem a kowadłem: ośrodkiem kołobrzezkim i międzyzdrojskim .
Cytować | Zgłoś administratorowi
+12 #3 Obs 2014-11-04 23:01
2.8 tysiąca brutto średnie wynagrodzenie? To gdzie tak zawyżają? Firm jest dużo to fakt, duża konkurencja niemal w każdej branży, stąd niskie wynagrodzenie. Jako powiat nadmorski jesteśmy nakierowani głównie na usługi, przemysłu nie ma bo nie było warunków i pewnie prędko nie będzie. Jeśli mamy u siebie najwięcej firm zajmujących się miedzy innymi handlem to jak możemy słabo wypadać pod względem siły nabywczej. Mieszkańcy zachodniopomorskiego zawsze byli urodzonymi handlowcami, Niemcy potwierdzą:)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+13 #2 Aga 2014-11-04 20:52
Dawno takiego dobrego i rzeczowego artykułu nie czytałam. Pani profesor to bardzo mądra osoba i dobrze zauważyła jak u nas jest naprawdę.
Cytować | Zgłoś administratorowi