Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski

Kierunki rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi, a samorządami Województwa Zachodniopomorskiego.

Подробнее на сайте: http://free-minigames.comhttp://live-cms.ruhttps://cleanmedicine.ruhttp://carautoremont.ruhttps://healthenter.ruhttps://wellbuilding.ruhttps://rukamisdelai.ruhttp://wow-helper.ru
https://originhealth.ru
http://nunax.ru
http://make-credit.ru https://avtoremonto.ruhttp://getkredit.ruhttp://buy-vehicle.ru http://saurfang.ru
Organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia i fundacje stanowią trzon tzw. III sektora aktywności obok sektora I – publicznego, związanego z budżetówką, oraz sektora II – rynkowego, inaczej określanego jako sektor komercyjny. O ile dość łatwo określić zadania I i II sektora, o tyle rozwój sektora organizacji pozarządowych wciąż nastręcza pytania; w którą stronę pójść i na jakich zasadach realizować zadania? Jeśli przyjąć anglosaski wzór działania – celem organizacji pozarządowych jest wykorzystywanie potencjału ludzkiego, opartego o dobrowolną chęć ku zrzeszaniu się i pracy w realizacji celów społecznych o charakterze non profit. Model ten w polskich realiach funkcjonuje odmiennie. Wprawdzie zrzeszamy się dość chętnie, jednak charakter organizacji przypomina bardziej przybudówkę dla partii i lokalnych komitetów wyborczych niż autonomiczną organizację – z powołania – pozarządową. Właśnie ten epitet budzi najwięcej kontrowersji. Realizując swoje cele statutowe stowarzyszenia wykorzystują pracę swoich członków bądź wolontariuszy, jednak niezbędne finansowania muszą pozyskać z zewnątrz. W odróżnieniu od fundacji, z natury nie operują kapitałem. W tej specyfice tkwi więc siła i potencjalna słabość organizacji. Dlaczego siła? Organizacje są bez wątpienia bardziej elastyczne, skupiają osoby z reguły pasjonatów i ekspertów realizujących zdania wyspecjalizowane i tym samym są najlepiej przystosowane do realizacji zadań zleconych z grupy pożytku publicznego. Z drugiej strony, co się często zarzuca; pokutuje postrzeganie NGO’sów jako roszczeniowych i będących obciążeniem finansowym dla samorządów. Ten trend w ostatnich latach jednak ulega zmianie, a to przez proste przykłady rachunku ekonomicznego, których dostarczają same organizacje. Jeśli żłobek prowadzony przez stowarzyszenie to jedynie 40% kosztów gminy, w stosunku do kosztów jakie trzeba by ponieść zlecając prowadzenie jednostce samorządowej, to jest to argument przemawiający za zasadnością przekazywania jak najszerszych zadań publicznych trzeciemu sektorowi. 
 
Jak każde środowisko również NGO wymaga okresowej ewaluacji i wymiany doświadczeń. Największa w Zachodniopomorskim organizacja „parasol” Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych w ubiegłą środę (20.05) gościła w Szczecinie konferencję poświęconą kierunkom rozwoju współpracy między organizacjami pozarządowymi, a samorządami Województwa Zachodniopomorskiego. 
Badania Koszalińskiej Pracowni Pozarządowej na temat wspomnianej współpracy przybliżyła Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Badania rzucają światło na charakter relacji pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych, a organizacjami pozarządowymi. Co istotne ankietowane badania skierowane były do przedstawicieli samorządów, toteż wyniki prezentują współpracę z punktu widzenia samorządowców. Ano co z nich wynika? 48% ankietowanych (64 jednostki samorządu terytorialnego) uważa, że wszelkiego typu organizacje mają dobre warunki do działania. 32% (43 JST) dostrzega, że organizacje działają jak tylko mogą, mimo niesprzyjających warunków i problemów finansowych. Dość niski odsetek; zaledwie 21% spośród pytanych przedstawicieli władz samorządowych nie dostrzega trudności we współpracy z NGO. 79% (105 JST) wskazało na szeroką grupę trudności w realizacji działań przez organizacje pozarządowe:
- Kwestie finansowe
- Techniczne braki w pisaniu wniosków
- rozliczanie dotacji i zawiłości podatkowe
- trudności natury formalno-prawnej
- brak możliwości udzielania wsparcia 
- trudności czynnika ludzkiego (braki kadrowe, brak chęci, motywacji działania)
 
Jest to dość surowa opinia współpracy, która w moim odczuciu powiela roszczeniową postawę środowiska. W myśl zasady; „gdzie nic się nie robi, nie ma problemów” należałoby odczytać ankietę jako sygnał do zaciśnięcia współpracy. Jak ona wygląda? No cóż, jedynie 42% ankietowanych potwierdziło funkcjonowanie w samorządzie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych. Niemniej jednak cieszy fakt funkcjonowania w województwie cyklicznego forum pełnomocników ds. NGO. Osiągnięciami może poszczycić się Gmina Nowogard, która w ostatnich latach zdobyła miano Samorządowego Lidera Współpracy z NGO(2013), a także ostatnio Stargard Szczeciński(2014). 
Ciekawe, jednocześnie niepokojące informacje dostarczyła kolejna prelekcja Lecha Barylskiego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ten segment tradycyjnie w naszym regionie łączy się z szeroką współpracą NGO, które starają się identyfikować problemy i patologie oraz im przeciwdziałać. Również w powiecie gryfickim taka współpraca funkcjonuje i jest się czym chwalić. Trzebiatowskie Stowarzyszenie „Aramis”, niedawno powstała Karnicka Drużyna Harcerska czy Gryfickie Stowarzyszenie „Uśmiech” z sukcesem realizują zadania polityki społecznej. Trudniej sytuacja przedstawia się w tych aspektach społecznych, gdzie stowarzyszenia i fundacje z natury nie są w stanie ingerować. Z realizacji polityki społecznej samorządów we współpracy z NGO wynika, że nasze województwo posiada najwyższy wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich, jest to 40,5% (dane z 2014). Jednocześnie posiadamy największy odsetek rodzin z jednym dzieckiem – 50,2% w stosunku do 46,9% w skali kraju. Skąd takie wyniki badań.
- Jesteśmy województwem najbardziej wysuniętym na zachód. Kopiujemy wzorce, także te negatywne. Jest w tym również duża doza indywidualizmu – 
 Dane podsumowała Anna Nowak, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej. 
Nasuwa się pytanie jak interpretować rodzinę? Sam GUS dla potrzeb badań rodzinę określa dość liberalnie; 
1)małżeństwo z dzieckiem 
2)partnerzy z dzieckiem 
3)jeden rodzic z dzieckiem
 
Nie brylujemy również w dzietności. O ile w skali kraju odsetek rodzin z trójką dzieci szacuje się na 16,2%, o tyle w Zachodniopomorskim jest to najniższy odsetek w kraju rzędu 14,3%. Dane z 2014 roku wskazują jeszcze jeden niepokojący trend. Na 1000 nowo zawartych małżeństw 435 kończy się rozwodem. Jest to najwyższy współczynnik w kraju. Dla porównania w Województwie Świętokrzyskim rozwodem kończy się średnio 190 na 1000 nowo zawartych małżeństw.
Można zaryzykować stwierdzenie, że pole do manewru dla organizacji pozarządowych – społecznych jest w Zachodniopomorskim największe. Chlubnie czy nie chlubnie? Będzie zależało od zakresu działań jakich podejmą się samorządy i stowarzyszenia, a wzorców dobrych praktyk nigdy za wiele. Już w czerwcu pierwszy sprawdzian. Szykuje się bowiem w Szczecinie międzynarodowa konferencja podsumowująca kooperację I i III sektora. Na szczęście, tym razem nie przyćmi jej kampania wyborcza.
 
Mirosław Bednarski

Komentarze  

+6 #3 Bella 2015-05-26 17:22
U nas w Gryfiacach współpraca na linii NGO - samorząd jest w zasadzie bezsensowna. Burmistrz wspiera "swoje" NGO a Starosta ma inne zaprzyjaźnione NGO. Tylko te podmioty mogą liczyć na przychylność władzy, które mają wielu członków i mogą dostarczyć głosów w wyborach samorządowych. Inne mniejsze organizacje, nawet z bardzo dobrymi inicjatywami i pomysłami, nie są w stanie się przebić do bardzo zawężonej świadomości i wizji świata lokalnych polityków. Masz członków, którzy mogą na nich głosować to otrzymasz jakąś pomoc a jak nie masz wielu członków to idź sobie szukać wsparcia swoich inicjatyw gdzieś indziej. Tak to właśnie wygląda w Gryficach w mojej prywatnej opinii, co stwierdzam z wielką przykrością i ubolewaniem, ponieważ takie właśnie podejście a nie inne, hamuje rozwój trzeciego sektora w naszej małej ojczyźnie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #2 GIa 2015-05-25 20:58
a u nas po wyborach wszystko zamarło:)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #1 Norbert 2015-05-24 09:47
a z powiatu ktos bys?
Cytować | Zgłoś administratorowi