Nowości
Uwaga: Portal niebawem przejdzie gruntowną przebudowę. Będzie wiązało się to z przerwą w funkcjonowaniu.
PKO Bank Polski

To już trzecia ewangelicka nekropolia uporządkowana z inicjatywy Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość. Cmentarz w Lewicach (gm. Trzebiatów) nie wymagał większych prac porządkowych z uwagi na jego umiejscowienie i czytelny układ mogił.

Pomimo to wykoszenie sięgającej ponad 1 m trawy oraz przycięcie samosiejek i gałęzi rosnącego wokół zadrzewienia zajęło całe sobotnie przedpołudnie (12.09.2015 r.).  Na „placu boju” jako pierwszy zjawił się Krzysztof Trusiewicz wraz z pracownikami.  Właściciel i założyciel Parku Edukacji i Rekreacji Mandragora w Gąbinie, jest również pasjonatem historii i kultury dawnego Pomorza Zachodniego, od dawna współpracującym ze stowarzyszeniem. Następnie przybyli: Jacek Kuczkowski, Michał Zinowik, Artur Wabik (lider okręgu trzebiatowskiego) oraz Basia Pudo. Wspólnymi siłami oczyszczono plac tuż za wejściem na cmentarz, aleję do miejsca pochówku i przestrzeń pomiędzy grobami. W trakcie prac odsłonięto dość dobrze zachowane nagrobki i krzyże, z których nadal  można odczytać imiona i nazwiska dawnych lewiczan złożonych na cmentarzu. Jest to kolejna z wielu zaplanowanych tego typu akcji, mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku współczesnego, polskiego Pomorza, ratująca od zapomnienia skomplikowaną tożsamość tych ziem.
M.Z.