W dniu 15 grudnia 2014 roku został rozstrzygnięty konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”, zorganizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

 
Konkurs polegał na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na ich realizację. Z inicjatywy dwóch mieszkańców Brojc, Jacka Kuczkowskiego i Michała Zinowik zostały zgłoszone trzy projekty, z czego komisja konkursowa wybrała dwa do realizacji. Zgłoszenia złożono za pośrednictwem internetowego formularza we współpracy z dyrekcją Gimnazjum w Brojcach oraz Szkoły Podstawowej w Brojcach z Filią w Dargosławiu. Inicjatywy, które zostaną zrealizowane to: „Budowa plenerowej szachownicy w parku w miejscowości Brojce wraz z zakupem kompletu dużych figur szachowych” oraz „Oczyszczenie, zabezpieczenie i oznaczenie tablicami informacyjnymi pomników wojennych na terenie Gminy Brojce". Dofinansowane Projekty powinny zostać zrealizowane do 30 czerwca 2015 r.